Fresaketak 5 ardatzetan eta torneaketak neurri handietan; Fresados en 5 ejes y torneados en grandes dimensiones

Urteko ebaluaketa

10 bidalketa edo gehiago egin dituztenak: Egindako bidalketak eta horietatik sortutako Ez adostaunak kontatuko dira. Horren arabera:

• “A”:Gehienez Ez Adostasun bat.(0-1)

• “B”: Gehienez 4 Ez Adostasun.(2-4)

• “C”: Gehienez 5 Ez Adostasun.(4-5)

• “D”: 5 Ez Adostasun baino gehiago. (5-10). Hauek ez dira hornitzaile izango.

10 bidalketa baino gutxiago egin dituztenak:

• Ez badute Ez Adostasunik, aurreko ebaluaketa maila mantenduko zaie.

• Ez Adostaunen bat baldin badauka, kasu bakoitza aztertu egingo da eta erabakiak hartu.
Hornitzaile batek hobekuntza plan bat aurrera eraman behar badu, plan hau hornitzailearekin