Fresaketak 5 ardatzetan eta torneaketak neurri handietan; Fresados en 5 ejes y torneados en grandes dimensiones

Hornitzaileen jarraipena

Hornitzaileen jarraipena egiteko jarraibideak, une bakoitzean onuragarriena dena aukeratzeko beti.
• Edozein hornitzaileri buruz hasiera batean hitzartutakoarekin bat ez datozen egoera guztiak, eta horien arrazoiak eta ondorioak, hornitzaileen jarraipenerako IM-S-PRC-03.01.01.01 inprimakian jasoko dira (jarraipeneko oharpenak) eta eguneratu egingo da hornitzaileen informazioa, eragiketa hori egin ondoren.

• Altzairuen eskaria edota beren prezioa sarri aldatzen duten mekanizatu batzuen eskaria egiten den bakoitzean, oferta eskatuko da haiek erosterakoan.

• Oferta horiekin guztiekin produktu horien prezioen, entregatze-epeen eta gainerako erosketa-baldintzen eguneraketa bat egingo da, hornitzaileen gaineko informazioa eguneratuz.

• Hornitzaileen gaitasuna/gaitasunik eza neurtzeko irizpideak, hornitzaile berriak ebaluatzeko IT-S-PRC-03.01.01.01 jarraibidean zehaztutakoak izango dira.

• Hornitzaileen zerrenda bat izango da eskura, gaurko egunera hornitzaile zehatz bat onartutakoen egoeran, probaldian edo ezetsitakoen egoeran dagoen esango duena. Ezetsita baldin badago, oharretan adieraziko dira horretarako arrazoiak.